Kleinschalig kinderdagcentrum voor EMB-kinderen

KDC AandachtsLab in Rijswijk is een kleinschalig kinderdagcentrum waar kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling door Elke Mogelijkheid te Benutten.

Drie kinderen met een ernstig meervoudige beperking in een rolstoel
Drie kinderen met een ernstig meervoudige beperking in een rolstoel

EMB kinderen

Een EMB kind heeft zowel ernstige verstandelijke als ernstige motorische beperkingen en veelal ook zintuigelijke stoornissen (auditieve beperkingen en visus stoornissen) en  spraak/taal stoornissen (hebben nauwelijks mogelijkheden om enige vorm van taal zoals, spraak, gebaren of symbolen te gebruiken).

“Wij vinden het van essentieel belang dat we het kind dat zich aanmeldt ook voldoende kunnen bieden”

Ondanks de diversiteit binnen de groep EMB, is er één gemeenschappelijk kenmerk, namelijk dat ze op alle terreinen van het dagelijkse leven en gedurende de hele dag volledig afhankelijk zijn van anderen. EMB kinderen hebben zeer specifieke en intensieve zorg nodig, maar tegelijk willen zij zich – net als andere kinderen – ontwikkelen. Om stapjes in hun ontwikkeling te maken is er veel tijd, kennis en aandacht nodig. In de huidige zorgopvang is deze tijd en aandacht er vaak niet.

Totstandkoming dankzij ouders

KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. De betrokkenheid en inzet van ouders is groot. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Denk hierbij aan de bestuurlijke taken (Raden van Bestuur, -Toezicht en -Kwaliteit), maar ook aan de extra ondersteuning als hulp bij wandelen, de boodschappen, huishoudelijke taken, onderhoud aan het pand en tuin etc.

Met deze aanpak kan KDC AandachstLab de intensieve inzet van 1 begeleider per 2 kinderen realiseren . De begeleiders besteden hun tijd optimaal aan de kinderen en niet aan algemene ondersteunende taken. Bij KDC AandachtsLab kunnen maximaal 8 kinderen per dag terecht.

Voldoende kunnen bieden

Het concept van KDC AandachtsLab is voor de regio Rijswijk uniek en vooruitstrevend. Niet alleen door de focus op ontwikkeling en beweging, maar ook omdat we er naar streven de kinderen meer te laten participeren in de maatschappij. We zorgen dat zij meedoen in plaats van toeschouwer zijn.

Toch is het niet zo dat alle kinderen uit de doelgroep zomaar terecht kunnen bij KDC AandachtsLab. “Wij vinden het van essentieel belang dat we het kind dat zich aanmeldt ook voldoende kunnen bieden”, aldus Maud Halkes, één van de initiatiefnemers van het KDC Aandachtslab. Uiteraard moet het personeel bijvoorbeeld de medische handelingen die nodig zijn voor een kind beheersen of zich eigen maken (denk aan sonde, uitzuigen, epilepsiemedicatie, zuurstof toedienen enzovoort). De veiligheid van elk kind staat voorop. HandicapNL is trots dat het dit ouderinitiatief dankzij donaties en giften van haar donateurs kan steunen.

 

Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten