Stichting geWoon – Samenwonen met zorg op maat

Stichting geWoon heeft de ambitie een fijn thuis te creëren voor haar zeven jonge bewoners met een verstandelijke beperking in Sevenum. Een aantal van hen heeft daarnaast ook een lichamelijke beperking. Het project is in 2016 van start gegaan en als alles goed is dan zullen de bewoners in september hun nieuwe huis kunnen betrekken. HandicapNL kan dankzij haar donateurs dit initiatief steunen met een gift.

Grafische weergave bovenaanzicht groepswoning Stichting GeWoon in Sevenum.
Grafische weergave bovenaanzicht groepswoning Stichting GeWoon in Sevenum.

Hoofdletter W

De naam van dit kleinschalig wooninitiatief is gekozen, omdat deze behalve het doel wonen ook de visie op de organisatie van wonen en zorg weergeeft. Er wordt op een zo ‘gewoon’ mogelijke manier gewoond, maar wel met een hoofdletter W. Want waar nodig moet er speciale zorg en aandacht zijn. Bij het opbouwen van dit wooninitiatief is gedacht aan een aantal belangrijke elementen.

Stichting ZorgWiel

Zo wordt de bewoners zorg op maat geboden door Stichting ZorgWiel, een organisatie gespecialiseerd in het bieden van zorg op maat aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is het belangrijk dat zij zich thuis voelen, kunnen meedoen in de samenleving en zo een warme omgeving voor zichzelf kunnen creëren waarin zij kunnen groeien.

Zorgbudget

Alle bewoners hebben een zorgbudget middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels Zorg In Natura (ZIN); met dit budget worden alle kosten gefinancierd voor de zorg en begeleiding van de bewoner. Naast de zorgkosten zijn er nog de huur en overige woonlasten die voor rekening van de bewoners zijn.

Warm, veilig en sfeervol

De woonplek beoogt een warme, veilige, sfeervolle omgeving te zijn, een thuis waarin enerzijds voldoende privacy is en anderzijds de mogelijkheid open ligt om in contact te treden met je huisgenoten en buurtgenoten. Het project is in 2016 van start gegaan en als alles goed is dan zullen de bewoners in september 2018 hun nieuwe huis kunnen betrekken.

Lees meer over dit kleinschalige wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking op de website van Stichting geWoon.

Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten