Stichting geWoon biedt zeven jongeren met verstandelijke handicap een veilig thuis

Stichting geWoon heeft de ambitie een fijn thuis te creëren voor haar zeven jonge bewoners met een verstandelijke handicap. Een aantal van hen heeft daarnaast ook een lichamelijke handicap. Het project is in 2016 van start gegaan en als alles goed is dan zullen de bewoners in september hun nieuwe huis kunnen betrekken. HandicapNL kan dankzij haar donateurs dit initiatief steunen met een gift.

Bovenaanzicht
Bovenaanzicht

Kleinschalig wooninitiatief

De naam van dit kleinschalig wooninitiatief is gekozen, omdat deze behalve het doel wonen ook de visie op de organisatie van wonen en zorg weergeeft. Er wordt op een zo ‘gewoon’ mogelijke manier gewoond, maar wel met een hoofdletter W. Want waar nodig moet er speciale zorg en aandacht zijn. Bij het opbouwen van dit wooninitiatief is gedacht aan een aantal belangrijke elementen.

Zorg op maat

Zo wordt de bewoners zorg op maat geboden door Stichting ZorgWiel. Daarnaast is het belangrijk dat zij zich thuis voelen, kunnen meedoen in de samenleving en zo een warme omgeving voor zichzelf kunnen creëren waarin zij kunnen groeien.

Alle bewoners hebben een zorgbudget middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels Zorg In Natura (ZIN); met dit budget worden alle kosten gefinancierd voor de zorg en begeleiding van de bewoner. Naast de zorgkosten zijn er nog de huur en overige woonlasten die voor rekening van de bewoners zijn.

Warm en sfeervol

De woonplek beoogt een warme, veilige, sfeervolle omgeving te zijn, een thuis waarin enerzijds voldoende privacy is en anderzijds de mogelijkheid open ligt om in contact te treden met je huisgenoten en buurtgenoten. Het project is in 2016 van start gegaan en als alles goed is dan zullen de bewoners in september 2018 hun nieuwe huis kunnen betrekken.

Kijk voor meer informatie op http://www.stgewoon.nl/.