SER maakt zich zorgen over afbraak sociale werkvoorziening

 

De sociale werkvoorziening in Nederland, bedoeld voor mensen met een beperking, dreigt in hoog tempo te verdwijnen. Alternatieve vormen van ‘beschut werken’ komen nog amper van de grond.
Dit stelt de Sociaal Economische Raad in een dinsdag uitgebracht advies aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SER zegt zich ‘grote zorgen’ te maken over de sociale infrastructuur voor mensen met een beperking en vraagt de bewindsvrouw om maatregelen.
Volgens de SER dreigt een kwetsbare groep tussen wal en schip te vallen. De afbouw van sociale werkbedrijven gaat sneller dan de opbouw van alternatieven’, zo luidt de analyse.

Geen plannen

Er komen veel minder nieuwe, beschutte werkplekken beschikbaar dan de bedoeling was. Een deel van de gemeenten in Nederland, die op dit terrein een zorgplicht hebben, heeft ‘in het geheel’ geen plannen om voorzieningen te realiseren, constateert de SER in zijn rapportage. Of de gemeenten bieden wel alternatieven, maar zonder dienstbetrekking.
‘We moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen’, zo stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in een schriftelijke toelichting.

Onderkant

Het streven is om aan de zogenoemde onderkant van de arbeidsmarkt 125.000 banen tot stand te brengen voor mensen met een arbeidsbeperking en daarnaast nog 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen onder de noemer ‘beschut werken’. Ter ondersteuning van de banendoelstelling had staatssecretaris Klijnsma vorig jaar €30 mln uitgetrokken voor begeleiding van arbeidsgehandicapten naar een betaalde baan. De sociale werkplaatsen moesten van de bewindsvrouw actiever gaan bemiddelen tussen mensen met een beperking en werkgevers. Zo zou de reïntegratie bij reguliere bedrijven concreet gestalte moeten krijgen.

‘Vernieuwde rol’

De SER pleit ervoor om de sociale werkbedrijven niet op te doeken maar ‘een vernieuwde rol’ te geven bij de uitvoering van de banenafspraak. Nu dreigen deze instellingen te verdwijnen. Dit komt door bezuinigingen en doordat minder mensen worden toegelaten tot de sociale werkvoorziening.
In een reactie noemt Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid, het SER-rapport een enorme steun in de rug voor de sociale werkbedrijven. Job Cohen, voorzitter van Cedris, toont zich ingenomen met de opvatting van het adviesorgaan dat deze bedrijven een centrale rol moeten spelen bij het realiseren van de banenafspraak en de opzet van beschut werk. Volgens Cohen wordt het de hoogste tijd om gemeenten te verplichten tot het aanbieden van beschut werk.