Het levenstestament – als je zelf (tijdelijk) niet kunt beslissen

Steeds vaker maken mensen een testament op, om zaken te regelen na overlijden. Gelukkig maar, want het belang is groot. Maar wist je dat het ook heel belangrijk is om zaken te regelen in een levenstestament, voor het geval je (tijdelijk) ziek bent en zelf je zaken niet kunt behartigen? Wie mag bijvoorbeeld je auto verkopen, als je dat zelf niet kunt? Wie betaalt de rekeningen en doet de administratie? Wie mag medische beslissingen voor je nemen?

We vroegen Daniëlle Behrens van DB PA Services wat een levenstestament precies is en waar je op moet letten. Daniëlle is jurist en gespecialiseerd in de voorbereiding en uitvoering van dergelijke levenstestamenten.

Levenstestament - Danielle Behrens
Daniëlle Behrens – DB PA Services

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament leg je vast wie jouw zaken mag regelen, indien je zelf (tijdelijk) geen beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld als je tijdelijk in het ziekenhuis of verpleeghuis moet verblijven. Of als je geheugen achteruit gaat door dementie. Maar ook als je door een ongeluk ernstige hersenbeschadiging oploopt. Je wijst een gevolmachtigde aan, ook wel levensexecuteur genoemd, die voor jou beslissingen mag nemen op persoonlijk, medisch en financieel gebied. Zoals het verhuizen naar een woonzorglocatie, het aanvragen van een zorgindicatie of het verkopen van je huis en aandelen.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en testament?

In een levenstestament leg je vast wie je zaken bij leven mag regelen als je dat zelf niet kunt. In een testament leg je je zaken na overlijden vast.

Waarom is een levenstestament voor iedereen belangrijk?

Omdat je zo de regie in handen houdt. En door een zogenaamde  gevolmachtigde aan te wijzen, houdt je bovendien financieel misbruik buiten de deur. Bijvoorbeeld doordat iemand anders met jouw bankpas zijn eigen boodschappen betaalt of geld pint en dit in eigen zak steekt.

Veel mensen denken dat hun naaste familie hun financiële zaken automatisch mag regelen. Dat is absoluut niet zo.

Wat gebeurt er als je geen levenstestament hebt?

Als er geen levenstestament is en je kunt zaken niet meer zelf regelen, dan wijst de rechter een mentor, bewindvoerder of curator aan. Dan heb je zelf geen invloed op wie jouw belangen zal behartigen. Je partner of kinderen kunnen verzoeken om aangewezen te worden, maar de rechter beslist wie het meest geschikt is. Dat kan zelfs iemand zijn die je niet kent.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat als je partner als bewindvoerder wordt benoemd door de rechter, hij of zij vooraf toestemming moet vragen om het huis te verkopen. Voor elke uitgave boven de € 1.500,- moet van tevoren toestemming aan de rechter worden gevraagd. Daarnaast moet je partner jaarlijks verantwoording afleggen over alle financiën. Van elke afschrijving en bijschrijving op de bankrekeningen moet een rekening of document getoond kunnen worden.

Waarom hebben veel mensen nog geen levenstestament?

Veel mensen denken dat hun naaste familie hun financiële zaken automatisch mag regelen. Maar dat is absoluut niet zo. Je moet specifiek iemand aanwijzen en dit vastleggen in het levenstestament.

Handige tips

  1. Bereid zaken goed voor door je persoonlijke situatie volledig in kaart te brengen. Zet bijvoorbeeld belangrijke administratieve en financiële gegevens op een rijtje. Denk hierbij aan alle bezittingen, schulden en verzekeringen.
  2. Denk na over de fase van (ernstig) ziek zijn. Wat wil je wel en wat niet? Wil je gereanimeerd worden of behandeld worden in bepaalde situaties? Wil je een euthanasieverzoek invullen? Welke wensen heb je als je moet verhuizen naar een woonzorglocatie en wat moet er met jouw bezittingen gebeuren?
  3. Leg alles schriftelijk vast. Maak een overzichtelijk naslagwerk voor jezelf en voor je naasten. Dat geeft rust en overzicht. In dit naslagwerk leg je vast wat en hoe je wilt dat zaken geregeld worden.
  4. Wijs een gevolmachtigde aan die je 100% vertrouwt en die tijd heeft jouw zaken te regelen als je dat zelf niet meer kunt. Dat kan je partner, kind of een ander familielid zijn, maar ook een onafhankelijke deskundige. Dit leg je vast bij de notaris in de vorm van een levenstestament.
  5. Bespreek alle wensen die je hebt met je gevolmachtigde en naasten, voor het geval je (tijdelijk) je zaken niet kunt regelen. Op die manier hou je de regie over je eigen leven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het levenstestament kun je terecht bij de brancheorganisatie van executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs

Ook kun je vrijblijvend contact opnemen met mevrouw mr. Daniëlle Behrens van DB PA Services. Zij is bereikbaar via 06-245 75 245 en dbpaservices@icloud.com. Zij kan helpen bij de voorbereiding van het levenstestament tot en met de uitvoering van het levenstestament als gevolmachtigde. Of bij een onderdeel daarvan. Daniëlle is lid van de branche organisatie NOVEX.

Daarnaast kunt je terecht bij je eigen notaris.

 

“Het eerste wat ik na de operatie dacht is ’ik wil weer leren rennen’.”
“Het eerste wat ik na de operatie dacht is ’ik wil weer leren rennen’.”
“Ondanks de littekens op mijn been ben ik toch in korte broek naar buiten gegaan.”
“Ondanks de littekens op mijn been ben ik toch in korte broek naar buiten gegaan.”