Een overzicht van toegankelijke muziekverenigingen

Deze lijst geeft een overzicht van de toegankelijke muziekverenigingen die tot nu toe in stand zijn gekomen in samenwerking met Philadelpia binnen het muziekproject Slag & Vlag. Met het project willen we het aantal toegankelijke muziekverenigingen in Nederland nog veel verder uitbreiden, om zo plek te bieden aan minimaal 200 nieuwe muzikanten met een verstandelijke beperking.

Locatie
Naam muziekvereniging
Middelburg Juliana-korpsen
Renkum Excelsior
Sneek Advendo
Stiens Takostu
Vleuten Harmonieorkest Vleuten
Ijsselmuiden Oranje
Zevenhuizen Concordia
Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”