Bestemming collectegeld

Waar komt het geld van de collecte nou eigenlijk terecht? Wij steunen verschillende projecten die zich richten op mensen met een beperking, waaronder het project A world of possiblizers en Onbeperkt talent. Lees hieronder wat deze projecten betekenen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Schilderij gemaakt door iemand met een beperking
Schilderij gemaakt door iemand met een beperking

Jongeren bouwen aan sociale contacten

Het Maatjesproject A world of possibilizers richt zich op het opbouwen van sociale contacten voor jongeren met een beperking.

Actief meedoen in de samenleving, werken en sociale contacten opbouwen. Ook voor jongeren met een beperking is dit mogelijk, ze kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken! In onze samenleving ligt de nadruk te veel op wat ze niet kunnen en dat zorgt voor een sociaal isolement.

Binnen het maatjesproject A world of possibilizers worden 40 jongeren tussen 16 en 30 jaar met een beperking gekoppeld aan studenten. Via telefoon en e-mail is er contact en ook ontmoeten ze elkaar regelmatig. De jongeren met een beperking bouwen sociaal contact op, leren van de student en krijgen vertrouwen in zichzelf.

‘Elk mens heeft een eigen talent’

Het project Onbeperkt Talent draait sinds een paar jaar in Den Haag en is een initiatief van Stadslink. Doel is om wijkbewoners met en zonder verstandelijke beperking te stimuleren actief te worden in hun wijk. Elk mens heeft namelijk een talent en dat kunnen ze goed gebruiken om zich in te zetten voor anderen.

Toen Frans Jacobs kennismaakte met het project Onbeperkt Talent van Stadslink, was hij direct enthousiast. Als voorzitter van de Stichting Wijkbus zag hij meteen mogelijkheden om dit project ook in zijn wijk Bouwlust en Vrederust in Den Haag te gaan lanceren. Met succes, want inmiddels draait Onbeperkt Talent al een jaar.

Een jaar geleden ging het project ook draaien in de wijk Bouwlust en Vrederust, mede op initiatief van Frans Jacobs. ,,Een prachtige manier om mensen met een beperking te betrekken bij hun wijk”, vertelt hij. ,,Met een zogenaamde talentenscan bekijken we waar iemands talent ligt. We zoeken daar een passende vrijwilligersorganisatie of project bij waar de deelnemer zich voor in gaat zetten.”

Deelnemers komen bij uiteenlopende organisaties terecht. Bijvoorbeeld als bijrijder bij Stichting Wijkbus, als hulpkok in een eetcafé of bij als vrijwilliger bij een sportclub. ,,Ze zetten zich in voor een ander én krijgen meer sociale contacten”, legt Jacobs uit. ,,Inmiddels hebben we al ruim honderd mensen bereikt en een groot deel daarvan is geplaatst bij een organisatie of project.”

Niet alle plaatsingen zijn even succesvol, erkent Jacobs. Dat heeft te maken met de klik die er is tussen vrijwilliger en organisatie. Ook vinden andere vrijwilligers het soms lastig om te gaan met mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook daar is wat op gevonden. ,,We bieden trainingen aan”, zegt Jacobs. ,,Niet iedereen kan van nature goed omgaan met verstandelijk beperkten. Ze vragen soms gewoon een andere benadering. Tijdens een training krijgen andere vrijwilligers handreikingen.”

Relevant nieuws

Jan Otter vertelt hoe hij de jaarlijkse collecte organiseert.

Staat er een barbecue op uw agenda? Kijk snel bij onze BBQ actie.

Wijzigingen naar aanleiding van de enquete onder collecte organisatoren en collectanten.

Wij willen onze collectanten verzekerd laten collecteren. Helpt u mee dit mogelijk maken?