Een tweede huis voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)

Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking is het uit huis gaan van hun kind erg ingrijpend. Krijgt hun zoon of dochter in het nieuwe huis wel de zorg, veiligheid en warmte zoals zij dat thuis gewend zijn? Stichting Pim werd niet blij van het bestaande woonaanbod begeleid wonen en nam zelf initiatief.

Begeleider van Stichting Pim met 2 cliënten met ernstige meervoudige beperking aan het werk
Begeleider van Stichting Pim met 2 cliënten met ernstige meervoudige beperking aan het werk

Een tweede huis voor kinderen met een meervoudige beperking

Stichting Pim is opgezet door acht paar ouders van meervoudig beperkte kinderen. Ook deze kinderen hebben op een gegeven moment de behoefte om op eigen benen te staan. Hun ouders wilden dat zij begeleid wonen met net zoveel zorg en geborgenheid als thuis. Hierbij staat respect en een liefdevolle omgang centraal. Niet alleen zij moeten zich er thuis voelen, maar ook hun broers, zussen en ouders moeten er graag en gemakkelijk op bezoek komen. Een echt tweede thuis.

Begeleid wonen in ontwikkeling

De woonvoorziening is nog beter dan de ouders wensten. De kinderen kregen de kans om zelfstandig op te groeien en het gaf de ouders en verzorgers de tijd om op te laden. De woning blijft ontwikkelen en is in 2017 zelfs uitgebreid. Ondanks de bezuinigingen in de zorg. Er is een tweede deel aan de woning gebouwd, waardoor er plek is voor een klein aantal nieuwe bewoners en logés.

Door uitbreiding kunnen er ook activiteiten plaats vinden waarin bewoners van beide woningen betrokken worden of juist een deel. Kortom meer mogelijkheden om activiteiten te beleven die voor de cliënt het meest passend zijn.

Onderscheidend van reguliere zorginstellingen

Stichting Pim houdt de lijnen kort, overlegt alles met de ouders en zorgt op maat. De woning biedt begeleid wonen met volop ruimte, veiligheid en faciliteiten afgestemd op de doelgroep. Denk aan een zwemspa, therapieruimte, snoezelruimtes, speelschuur en een aangepaste tuin. Een professioneel en betrokken team aan personeel zorgt dat één-op-één-uitstapjes mogelijk zijn en dat het activiteitenaanbod wordt afgewisseld aan de hand van thema’s.

Help mee

Geef ouders van kinderen met een meervoudige beperking de rust die ze verdienen en laat hun kinderen genieten van een perfect aangepast tweede huis waar zij begeleid wonen. Met jouw bijdrage helpen wij Stichting Pim.

Ja, ik doneer