Sarike vertelt eerlijk hoe zwaar de dagelijkse zorg is

De dagelijkse zorg voor een kind met een beperking is zwaar. Veel ouders kampen met een burn-out. Maar liefst driekwart is minder gaan werken om voor hun kind te zorgen. Ouders vinden het vaak moeilijk om eerlijk te vertellen hoe zwaar de zorg voor hen is.

Sarike van Zoeten en haar zoon Bram die een meervoudige beperking heeft
Sarike van Zoeten en haar zoon Bram die een meervoudige beperking heeft

Sarike vertelt: ‘Als ik eerlijk ben’

Voor een eerder gelanceerde campagne van Fonds verstandelijk gehandicapten – nu onderdeel van HandicapNL – vertelt Sarike heel eerlijk hoe zwaar de zorg voor haar 18-jarige zoon Bram haar valt. ‘Hij heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Je moet hem vergelijken met een baby van twee of drie maanden. Hij kan niet lopen, hij lacht niet. Hij herkent mij zelfs niet eens. Mijn kind weet niet wie ik ben, dat vind ik heel zwaar’, vertelt Sarike. Sarike zorgt dagelijks voor haar zoon Bram.

 

Stichting voor ouders van ZEVMB-kinderen

Vanessa Liem en Sarike de Zoeten hebben de Stichting Complex Care United (2CU) opgezet om aandacht te vragen voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). In de hulpverlening was er eigenlijk geen plek voor ZEVMB-kinderen, simpelweg omdat er geen progressie mogelijk is. Door medisch geschoolde vrijwilligers in te zetten ondersteunen we ouders, die uitgeput zijn en de weg vaak niet weten in zorgland. Daarnaast organiseren zij leuke activiteiten voor het gezin én lobbyen ze in politiek Den Haag. Dat laatste was eigenlijk niet de bedoeling, maar door alle publiciteit zijn we daar toch ingerold.