Aantallen beschutte werkplekken per gemeente bekend

 

De nieuwe wet die gemeenten verplicht beschut werk in de richten, is 1 januari 2017 ingegaan. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vastgesteld welke gemeenten hoeveel beschutte werkplekken moet realiseren.

Werkplek voor mensen met een beperking
Werkplek voor mensen met een beperking

Ver achter

Gemeenten zijn verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Uit eerder onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat het aantal ‘beschutte werkplekken’ dat de gemeenten moesten creëren ver achterbleef bij de verwachtingen. Gemeenten kregen vorig jaar geld om 3.200 mensen aan het werk te helpen, maar volgens SZW waren half 2016 nog maar 115 plekken gerealiseerd. Het gaat om werkplekken voor mensen met een handicap die alleen met intensieve begeleiding ergens kunnen werken.

Gemeenten niet allemaal even gelukkig

Reden voor staatssecretaris Jetta Klijnsma om met een wijziging van de Participatiewet te komen, die gemeenten verplicht een bepaald aantal beschutte werkplekken in te richten. Gemeenten zijn niet allemaal even gelukkig met de verplichting. Ook de Raad van State was niet overtuigd van de noodzaak om gemeenten te verplichten. Volgens de raad doet verplichting inbreuk op de uitgangspunten van de decentralisatie die er juist voor zou moeten zorgen dat gemeenten dit zelf mogen bepalen.

Te realiseren beschutte werkplekken

Voor 2017 moeten de gemeenten een totaal van 2597 beschutte werkplekken realiseren. De voorlopige opgave voor 2018 gaat uit van 4591 plaatsen. Het is de bedoeling dat er in 2048 30.000 nieuwe beschutte werkplekken zijn gerealiseerd.

Bekijk het aantal beschutte werkplekken per gemeente.